Aktuelnosti

Izmještanje dalekovoda 35kV Tivat-RP Opatovo

U toku je izmještanje dalekovoda 35kV Tivat-RP Opatovo, u dužini od cca 4km. Takođe, sopstvenim resursima u potpunosti realizujemo projekte izgradnje reklozera na 10kV distributivnoj mreži na teritorije opštine Bijelo Polje i opštine Danilovgrad, sa svim predviđenim ispitivanjima, podešavanjima i implementacijom SCADAe - ukupno 31 reklozer. Projekat isporuke i zamjene 5 komada transformatora 40MVA za potrebe HE Perućica koji je realizovan u partnerstvu sa kompanijom KONČAR D&ST, uspješno je završen.

Opširnije

Nove tehnologije

Kompanija Electro team d.o.o. sa ponosom predstavlja realizaciju projekata zamjene provodnika na dalekovodima:  1. DV 35kV od TS Virpazar do TS Vranjina,  2. DV 35kV TS 110/35kV Budva - TS 35/10kV Miločer, 3.  DV 35kV TS 110/35kV Bar - TS 35/10kV Sutomore,  4. DV 35kV TS 110/35kV Podi - TS 35/10 kV Topla i      5. DV 35kV TS 110/35kV Ulcinj-Velika plaža, provodnikom od kompozitnih materijala, i to provodnikom ACCCZ Skadar, konstruisanom specijalno za projekat zamjene na  DV Virpazar-Vranjina, i provodnikom ACCCZ Rijeka, oba renomiranog svjetskog proizvođača CTC Global, sve za Investitora Crnogorski elektrodistributivni sistem d.o.o.  Navedeni provodnici od kompozitnih materijala se ugrađuju prvi put na svijetu upravo u Crnoj Gori, te smo vrlo ponosni što je kompanija Electro team d.o.o. kao izvođač radova dio projekta. Napominjemo da se provodnici električne energije od kompozitnih materijala u svijetu koriste već određeni niz godina, ali se u Crnoj Gori ugrađuju prvi put.

Opširnije

CEDIS: Kreće projekat revitalizacije mreže vrijedan preko 22 miliona eura

Crnogorski elektrodistributivni sistem je, nakon što je Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda izvršila detaljan pregled ponude Konzorcijuma kojeg čine “Mezon” Danilovgrad, “Electro Team” Budva i “Ramel” Nikšić, donio odluku o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke radova za potrebe Projekta revitalizacije srednjenaponske i niskonaponske elektroenergetske mreže na cijeloj teritoriji Crne Gore.

Opširnije

Website by mzlaki icon Studio Mzlaki