Usluge

Projektujemo i gradimo sve objekte elektroenergetske infrastrukture, izvodimo radove na postavljanju elektroinstalacija unutar objekata svih namjena, gradimo javnu rasvjetu, izvodimo i ostale građevinske radove.

Za sve usluge koje pružamo posjedujemo visokokvalifikovani i obučen ljudski resurs u dovoljnom broju, kao i građevinsku operativu.

Posebno izdvajamo specijalne usluge  - izgradnju podzemne infrastrukture za potrebe gradnje elektroenergetskih kablovskih vodova, telekomunikacionih vodova ili cjevovoda tehnikom podbušuvanja specijalnom mašinom, dakle bez oštećenja postojećih uređenih površina, u dužini preko 100m.

Kao specijalnu uslugu izdvajamo i podbušivanja za potrebe prolaza infrastrukturnih objekata ispod saobraćajnica takozvanom „raketom“ i vršenje iskopa specijalnom mašinom sa rotirajućim diskom „Ditch-Witch“  (takođe sa minimalnim oštećenjima uređene površine).

Osim navedenog, sa ponosom ističemo da smo jedina crnogorska kompanija koja je izvela radove na polaganju podmorske dionice elektroenergetskog kablovskog voda, sa spojnicom, te da je izgrađeni podmorski kablovski vod između TS 35/10 kV Kumbor i TS 35/10kV Klinci pušten pod napon.

Website by mzlaki icon Studio Mzlaki